آبپاش آمبو

آچار چدنی پلی اتیلن

اتصال فلنج دار پلی اتیلن

اتصال ماده پلی اتیلن

اتصال نر پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن پلی رود

الکترود جوشکاری مخصوص فولادهای دانه ریز

الکترود روتایلی اعتماد یزد

الکترود روکشی سخت Din 8555

الکترود سلولزی اعتماد یزد

انشعاب پلی اتیلن الکتروفیوژن

اوریفیس فلنج